top of page

Tenint en compte la primera i última convocatòria, només van comptar les titulacions acadèmiques rellevants per al lloc de treball. A continuació adjunto una taula on indico quants punts val cada formació:

.

títols retallat.png

A més, encara que a la convocatòria no s' especifiqui gaire bé, compta la formació (cursos homologats). No indica quan valdrà ni a partir de quantes hores es contemplaran.
Jo el que et recomano es fer cursos de 100 hores (o mínim de 40), d'aspectes que et siguin interessants, aplicables a l'aula on treballaràs.
Cal tenir en compte l'ORDRE ENS/248/2012, de 20 d'agost, que indica el següent: "El nombre d'hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10. S'establiran tasques distribuïdes de forma periòdica en el temps, sota la supervisió de la persona formadora, que seran lliurades mitjançant una plataforma de treball en línia".

Dels cursos homologats online conec: Prisma, Somdocents, Rosa Sensat i Cenhomologados (de la UNIR). Aquest últim és el més barat que he trobat i hi ha diversos aspectes que m'agraden: 

1. Cada dos per tres surten ofertes per estalviar diners si compres alguns cursos.

2. Tenen en compte la normativa al respecte, la qual indica un temps determinat per a realitzar els cursos, per esperar-te entre un curs i l'altre, etc.; enviant un correu quan pots fer el següent curs i envia'n-te el diploma quan toca.

3. En menys d'un dia, en el cas que així ho decideixis, és possible fer tot el curs (respondre a tots els tests amb un 10 com a nota a cada un), amb respostes il·limitades i amb facilitats per arribar al 10.

bottom of page