top of page
1. Coneixe'm
 • Presentació

 • Principis i valors

 • Assessora'm

 • Contacta'm

4. Borsa TEEI
 • Funcionament

 • Relació amb opos

 • Novetat

2. Oposicions
 • Història

 • Tipus de places

 • Tipus d'oposicions

 • Procés opositor

5. Curiositats
 • A altres llocs

 • Experiències
 • A tenir en compte

 • Anècdotes

3. Prepara't
 • L'exàmen

 • Mèrits (65%)

 • Temari (35%)

 • Em preparo

6. Fent xarxa
 • Fòrum opositor

 • Blog

 • Facebook

 • WhatsApp

bottom of page