top of page

Últim dia pel C1 de català!


Moltes persones em comentàveu que teníeu dubtes en quin és el següent pas, després que el 3 de febrer es publiquessin les llistes d'apte o no apte, amb les notes de les dues proves i la nota definitiva.

Avui, 17 de febrer, és l'últim dia perquè les persones que no estaven exempts de fer l'examen del C1 de català puguin entregar-lo de nou i alliberar-se de fer l'examen.


Ets una d'aquestes persones i no ho has enviat encara?


Encara tens el dia d'avui, així que si no te'n surts o tens dubtes pots posar-te en contacte amb mi i t'ajudo.


"Si constes com a no exempt/a d'haver de fer la prova de llengua catalana i/o llengua castellana, disposes d'un nou termini per acreditar els coneixements de llengua. Així, del 4 al 17 de febrer de 2022, ambdós inclosos, pots presentar la documentació acreditativa (consulta el punt 3 de les bases específiques de la convocatòria (Resolució EDU/1562/2020, d'1 de juliol), mitjançant el formulari d'Acreditació exempció català/castellà.

Transcorregut aquest termini, i un cop s'hagi comprovat la documentació presentada, l'Òrgan Tècnic de Selecció publicarà un nou acord amb la llista definitiva de persones aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana i castellana".


Si no vas estudiar a Catalunya o no vas aprovar el català des de primària fins al'ESO, i, per tant, has de fer l'examen, posa't en contacte amb mi des de la web i et posaré en contacte amb una persona que en sap molt, que mirarà d'ajudar-te amb l'examen de català.


I després, que ve?


Passats uns dies avisaran de qui, definitivament, ha de fer l'examen de català i/o de castellà. El faran i tornaran a enviar una llista, ja si, amb la gent que hagi aprovat tant aquests darrers exàmens de nivells com les dues proves.


I si, per fi, demanaran mèrits (65% de la nota, ja que les dues proves sumades valen el 35%).


I que compta com a mèrits?


Doncs per a les places PESCO serveix l'experiència i l'ACTIC i per a les places OP17 s'afegeix la formació.

Vols repassar quants mèrits aproximadament pots tenir? Et convido a visitar l'apartat de Mèrits de la web, on trobaràs quepuntua cada apartat, excepte els cursos homologats que no apareix a la convocatòria, però indiquen de manera subtil que puntua.

356 views2 comments

Recent Posts

See All
bottom of page