Tenint en compte la convocatòria de les oposicions, l'experiència compta la següent puntuació segons algunes variables:

quadre experiència retallada.png